🏆جلو بازو دمبل تک دست

472
0 3
🏆جلو بازو دمبل تک دست
💪عضلات درگیر:بازوی قدامی، دوسر بازویی.

نظرات

نظر شما درباره این مطلب