🏆جلو بازو هالتر دمر رو میز شیب دار

529
0 1
🏆جلو بازو هالتر دمر رو میز شیب دار
💪عضلات درگیر:دوسر بازویی<اصلی>بازوی قدامی ،عضله بازویی زنداعلایی<ثانویه>

نظرات

نظر شما درباره این مطلب