⭐ جلو بازو سیم لاری(نشسته).

269
0 1
⭐ جلو بازو سیم لاری(نشسته). Rest pause.
.
🎯 عضلات درگیر: عضلات دوسر بازو ، ساعد


نظرات

نظر شما درباره این مطلب