🏆پشت بازو سیم

462
0 0

🏆پشت بازو سیم

🌟 در این حرکت تمرکز و ارتباط بین عصب و عضله بر اجرای وزنه سنگین برتری داره ... اکثرا تو این حرکت دچار اشتباه میشوند و آنقدر وزنه رو سنگین میکنند که زودتر و البته بیشتر عضلات کمکی رو خسته میکنند تا سه سر بازو .

نظرات

نظر شما درباره این مطلب