🏆جلوبازو دمبل روی میز شیبدار(تک دست)

438
0 0
-
🏆جلوبازو دمبل روی میز شیبدار(تک دست)
Incline bench bicep curls
.
💪عضلات درگیر: بازو قدامی،ساعد

نظرات

نظر شما درباره این مطلب