🏆پرس بالا سینه تک دست

447
0 1
-
🏆پرس بالا سینه تک دست 💪عضلات درگیر:بخش بالایی سینه ای بزرگ،دلتویید جلویی،پشت بازو


نظرات

نظر شما درباره این مطلب