🏆پشت بازو دیپ با دستگاه .

470
0 1
-
.
🏆پشت بازو دیپ با دستگاه
.
🎯عضلات درگیر: سه سر پشت بازو

نظرات

نظر شما درباره این مطلب