🏆کرانچ رو میز شیب دار با هالتر .

649
0 3
_
🏆کرانچ رو میز شیب دار با هالتر
.
☀تمرین بسیار حرفه ایی و سخت که مناسب مبتدی و سطح متوسط نیست.
سطوح مبتدی و متوسط با صفحه وزنه یا دمبل سبک اجرا کنن.


نظرات

نظر شما درباره این مطلب