🏆اسکوات رو صندلی. .

630
0 3
_
🏆اسکوات رو صندلی.
.
💪عضلات درگیر: سرینی(باسن) و چهار سر ران.
.

نظرات

نظر شما درباره این مطلب