🏆زیر بغل هالتر خم (دست معکوس)

348
0 0
_
🏆زیر بغل هالتر خم (دست معکوس)
.
💪عضلات درگیر: لاتیسموس دورسی(زیر بغل)

نظرات

نظر شما درباره این مطلب