🏆زیر بغل هالتر خم (دست معکوس)

436
0 1
_
🏆زیر بغل هالتر خم (دست معکوس)
.
💪عضلات درگیر: لاتیسموس دورسی(زیر بغل)

نظرات

نظر شما درباره این مطلب