👑پرس بالا سینه دستگاه

328
0 0
_
👑پرس بالا سینه دستگاه
💪عضلات درگیر: سینه، پشت بازو و سرشانه.

نظرات

نظر شما درباره این مطلب