پل

392
3 2

شرح

پل یا لب به لب فعال کردن glutes، به آنها شکل کامل دور. این تمرین همسترینگ را انجام می دهد و تعادل شما را بهبود می بخشد.
دستورالعمل ها

دروغ در پشت خود را با زانو های خود خم و پاهای خود را از هم جدا. دست های خود را در طرفین نگه دارید.
بدون بالا رفتن از پشتتان فشار خونتان را بالا ببرید. پاشنه خود را برای شروع حرکت استفاده کنید. باسن خود را در بالا فشار دهید و انقباض را نگه دارید.
به آرامی به موقعیت اولیه بازگردید و تکرار کنید.
نظرات

نظر شما درباره این مطلب