Push Up - پا روی پایه

318
0 4
شرح

انجام فشار دادن با پاهای بلند باعث فشار بیشتری بر بخش عضلات بالاتر سینه می شود. این تمرین همچنین شانه ها و سه پایه را درگیر می کند. این یک حرکت ترکیبی است که قدرت بدنی بالا را ایجاد می کند، دست ها را تکان می دهد و قفسه سینه شما را می شکند. اگر یک نیمکت تخت نداشته باشید، از توپ ورزش یا هر سطح بالایی استفاده کنید.
دستورالعمل ها

فرض را به سمت بالا فشار دهید و انگشتان دست خود را روی نیمکت قرار دهید.
دست های خود را روی کف جدا کنید تا یکدیگر را تا زمانی که آرنج ها یک زاویه تقریبا 90 باشد ایجاد کنید. پشت شما باید همیشه در همه جا باشد.
خم آرنج خود را برای کاهش بدن خود را تا سینه خود را تقریبا لمس کردن کف.
با استفاده از عضلات pecs و triceps خود، بدن فوقانی خود را بالا ببرید.
نظرات

نظر شما درباره این مطلب