فشار بالا - دست در عرض قفسه سینه

349
1 1
شرح

انجام فشار دادن با دست های خود در عرض قفسه سینه باعث فشار بیشتری بر تریسیپس و PEC های داخلی می شود، که منجر به بهبود بیشتر می شود. این تمرین ترکیبی عضلات قفسه سینه شما را شکل می دهد، هسته خود را تقویت می کند و تناسب عملکرد شما را بهبود می بخشد. همچنین قدرت و استقامت را افزایش می دهد.
دستورالعمل ها

دست ها و پاهای خود را بردارید دست های خود را روی زمین جدا کنید تا از یکدیگر تا آرنج ها زاویه ای نزدیک به 90 باشد.
به آرامی خود را پایین بیاورید تا قفسه سینه شما تقریبا به کف دست زده شود.
فشار دادن تریسیپس و PECS خود را به فشار خود را تا موقعیت شروع. انقباض را در بالای جنبش نگه دارید.
نظرات

نظر شما درباره این مطلب