پاک کن طبقه

403
2 1
شرح

تمیز کننده های کف، تمرین شدید را به هسته شما می دهد. این تمرینات بدنی، عضلات بالا و پایین شکم و همچنین موش های شما را تحت تاثیر قرار می دهد. همانطور که شما پیشرفت می کنید و فرم خوب یاد می گیرید، می توانید از هالتر برای افزایش مقاومت استفاده کنید. این حرکت نیاز به هیچ وسیله ای غیر از مات را ندارد. مبتدی ها می توانند پاهای خود را مستقیما به داخل هواپیما ببرند.
دستورالعمل ها

با دستان خود را به طرف خود بگذارید.
با نگه داشتن پاهای خود را راست، آنها را از یک طرف بلند کنید. فشردن سختی خود را فشار دهید.
در طرف دیگر تکرار کنید.
نظرات

نظر شما درباره این مطلب