پشت بازو دمبل نشسته

436
1 1


شرح
این تمرین پشت بازو را هدف قرار می دهد.  همانطور که پیشرفت می کنید، می توانید از دستگاه کابل، هالتر یا نوار EZ استفاده کنید.دستورالعمل ها
در یک نیمکت نشسته و یک دمبل را روی سر با دست راست خود قرار دهید. بازوی خود را نزدیک به سر خود نگه دارید و آرنج خود را در دست راست خود را به طور کامل بکشید و بالای سر دمبل را بالا ببرید.

نظرات

نظر شما درباره این مطلب