28/5000 فشار دادن با چرخش لگن

577
1 7
شرح

این یک نسخه پیچیده تر از "push-ups" کلاسیک است. علاوه بر شدت تمرین جناغها، عملکرد صحیح آنها باعث تقویت بخش مرکزی بدن می شود و همچنین بر روی شانه ها کار می کند. فشار دادن با چرخش مخصوصا برای افرادی که ورزش می کنند و نیاز به خم شدن پهلو، توازن و ثبات عالی در قسمت مرکزی بدن دارند، نشان داده شده است. در واقع، واضح ترین نتایج، تثبیت شانه ها و تقویت تمام عضلات لگن است.
دستورالعمل ها

خود را در موقعیت پایینی قرار دهید و روی سینه های کمی خم شده و پاها بلند بچرخید.
خود را با خم کردن سلاح های خود پایین بکشید تا زمین را لمس کنند.
قراردادن عضلات قفسه سینه تنه را افزایش می دهد.
چرخش لگن و بازوی خود را به سمت بالا بکشید تا شکل بگیرد
دست خود را پایین بیاورید و به موقعیت اولیه بازگردید