تقویت عضلات شکم با دمبل

1206
4 10

شرح
این ورزش عضلات شکم و فیله  شما را تقویت میکند . بر خلاف بسیاری از تمرینات شکم ، این تمرین نیاز به وزنه دارد. شما می توانید از یک دمبل  استفاده کنید. تکرار بیشتر عضلات شکم را تقویت میکند . این تمرین را می توان به عنوان بخشی از سایر تمرینات شکم و یا همراه با تمرینات دیگر انجام داد.


دستورالعمل ها
به پشت بخوابید و زانوهای خود را خم کنید. با دو دست دمبل را نگه دارید، بازوهای خود را بالا ببرید و بدن خود را بالا و پایین آورید. برای کنترل جنبش از عظلات شکم خود استفاده کنید.
بازگشت به موقعیت شروع و تکرار.
 

نظرات

نظر شما درباره این مطلب