پشت بازو دمبل ایستاده

402
1 1شرح

این تمرین پشت بازو را تحریک میکند .  همانطور که مشخص است ، می توانید از یک هالتر، دستگاه کابل، یا kettlebell برای یک تمرین سخت تر استفاده کنید.


دستورالعمل ها
بازوهای خود را به طور کامل ببندید و کل دست را بالا ببرید. پشت خود را مستقیما نگه دارید
پای راست، با پاهای خود را از هم جدا کنید. زانوهای شما باید کمی خم شود.

نظرات

نظر شما درباره این مطلب