پشت بازو کلیک بک با نیمکت

438
0 0

شرح

این تمرین برای تقویت عضلات پشت بازو است . در مقایسه با سایر حرکت های مشابه، نیاز به تثبیت کننده شانه و تفویت عضلات هسته ای کمتری دارد. این جرکت برای مبتدیان ایده آل است . 


دستورالعمل ها
دست راست و زانو را روی نیمکت تخت قرار دهید. . در دست چپ خود دمبل را نگه دارید.
دست چپ خود را به موازات نیمکت بلند کنید تا کاملا صاف شود.
بازگشت به موقعیت شروع و تکرار.
همین کار را با دست راست خود نیز انجام دهید.

نظرات

نظر شما درباره این مطلب