لانگز جانبی

584
0 5

شرح
این تمرین اکثر عضلات پایینی بدن را شامل چهارگوشه ها، باسن، ران بیرونی، تقویت می کند. همچنین عظلات شکم را درگیر میکند . Lunges جانبی برای مبتدیان خوب هست و می توانند با وزن بدن خود و همچنین با یک هالتر یا دمبل انجام شوند.دستورالعمل ها

پای راست را بر روی  پاشنه پا بگذارید. دستان خود را در سطح قفسه سینه قرار دهید.
پای راست خود را بالا ببرید و قدم به سمت راست بردارید . زانو بزنید . انسداد خود را حفظ کنید.
تنش را در پایه نگه دارید و سپس به موقعیت اولیه بازگردید.
در طرف دیگر تکرار کنید.

نظرات

نظر شما درباره این مطلب