معجزه معکوس

348
1 2
شرح

پرتاب معکوس چهارگوش را هدف قرار می دهد. عضلات دیگر کار می کنند گوساله ها، همسترینگ ها و گلوتات ها هستند. این تمرین ترکیبی عالی برای سرعت بخشیدن به بدن و کاهش قدرت بدن است.
دستورالعمل ها

شروع در موقعیت ایستاده. دست های خود را روی لب های خود نگه دارید حفظ ستون فقرات بی طرف.
گام بزرگ را با پای راست خود به عقب بردارید. از حرکات کنترل شده آهسته و کنترل استفاده کنید.
هنگامیکه بدن خود را پایین می آورید زانو راست را در 90 درجه خم می کنید. زانو را با پای خود نگه دارید. به آرامی به موقعیت اولیه بازگردید و تکرار کنید. طرف های متقابل
نظرات

نظر شما درباره این مطلب