دیپ با 2 نیمکت

386
0 2

شرح
این تمرین با استفاده از وزن بدن انجام می شود و نیاز به تجهیزات کمی دارد و می تواند تقریبا در هر کجا انجام شود. علاوه بر تریسیپس، سینه و شانه  را نیز  درگیر میکند . همانطور که پیشرفت می کنید، برای افزایش مقاومت، یک صفحه  را بر روی پاهای خود قرار دهید.


دستورالعمل ها
خودتان را بین دو نیمکت صاف قرار دهید دست ها را روی نیمکت پشت سر گذاشته و پاها را روی نیمکت جلویی قرار دهید . پای خود را به جلو نگه دارید.
آرنج خود را خم کنید و بدن خود را به سمت پایین بیاورید تا ساعد دست و سینه شما زاویه 90 درجه باشد. 

نظرات

نظر شما درباره این مطلب