حرکت ترکیبی اسکوات و شنا

800
4 6

شرح

هدف این تمرین  همه گروه های عضلانی اصلی است و به ایجاد عظلات هسته ای قوی کمک می کند. این تمرین هم  قدرتی و هم تمرینات هوازی ایده آل است. (حرکات ترکیبی)Burpees می تواند بدن خود را به دستگاه سوزاندن چربی تبدیل کند در حالی که مشغول انجام تمرینات تنفس، quads، همسترینگ، glutes، بازو و شانه است.


دستورالعمل ها
پای راست را جلوی پای بعدی خود بگذارید. دست های خود را در طرفین نگه دارید.
روی پاها ایستاده و کمی زانو زده شود. زانوهای خود را به سینه ببرید و به موقعیت اولیه بازگردید. این حرکتها را به سرعت انجام دهید.نظرات

نظر شما درباره این مطلب